TÖÖSEADUSANDLUS

Tööseadustik
Tööleping sõlmitakse Rootsis kas määratud või määramata ajaks. Kindla ajaga piiratud tööleping on lubatud asendaja palkamiseks ja ajutiste...Vaata leheküljelt eures.ee ja loe ka siit europa.eu

av.se 
- Rootsis on kõigil töötajatel töökeskkonna seaduse kohaselt õigus heale töökeskkonnale. Kellelgi ei tarvitse end töö tõttu vigastada või töö tagajärjel...

av.se
 - Tervishoid ja tööohutus töökohal

safeatwork.se - See veebisait on mõeldud neile, kes töötavad ajutiselt Rootsis ehitusalal.

safeatwork.se - This website concerns the working environment in restaurants and is intended for persons who are working temporarily in Sweden with a work permit or under the EU Posted Workers Directive.