REGISTREERIMINE

Eesti kodanikud võivad elada ja töötada Rootsis samadel alustel kui kõik Euroopa Liidu kodanikud, s.t. töötamiseks ei ole vaja tööluba. Küll aga tuleb taotleda elamisõiguse registreerimist, kui on kavas Rootsis viibida kauem kui kolm kuud. Kui Eesti kodanik soovib Rootsi elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. Põhjalikum info migrationsverket.se (allikas www.estemb.se)

Elamisõiguse registreerimist EI VAJA EL-i kodanikud, kes töötavad Rootsis, kuid elavad mõnes teises  EL-i liikmesriigis ja käivad vähemalt kord nädalas kodumaal.

Teavet selle kohta, kes võivad Rootsis elamisõigust saada ja kuidas seda taotleda saab:
migrationsverket.se - Rootsi Migratsiooniamet, 

sweden.se - Rootsi Suursaatkonnast Tallinnas                        

estemb.se - Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Stockholmis 

Loe lisaks veel europa.eu ja eures.ee