Osalemine ühiskonna arengus ja selle mõjutamine on iga inimese põhiõigus. Kõikidel üksikisikutel on õigus saada teavet ja omada täielikku ülevaadet avaliku sektori tegevusest, väljendada vabalt oma arvamust, osaleda organisatsioonide ja parteide poliitika elluviimises ning hääletada vabadel valimistel. Rootsis ei tohiks olla erinevusi rikaste, vaeste, mustade, valgete, homoseksuaalide, heteroseksuaalide, naiste, meeste, puudega või puudeta inimeste vahel.
Sellelt Euroopa Noorteportaali leheküljelt leiad lugemist oma õiguste kohta Rootsis.
europa.eu/youth/your_rights

www.immi.se - Rootsi sisserännuameti vähemuste lehekülg